51.8695296,-4.189718999999968,13

Contact us

Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig
Station Road,
Nantgaredig, Carmarthen
Carmarthenshire, SA32 7LG

Tel:01267 290 444
Email:
admin@nantgaredig.ysgolccc.org.uk

Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

Staff

Staff yr Ysgol / School Staff

Athrawon / Teachers  

Pennaeth / Headteacher 

Mr Steffan Griffiths 

Dirprwy / Deputy 

Miss Anwen Evans

Meithrin / Nursery 

Miss Arlene Ambrose 

Derbyn / Reception 

Mrs Ina Morgan   

Blwyddyn 1 / Year 1 

Miss Mair Jones 

Blwyddyn 2 / Year 2 

Mrs Rhian George (0.6)
Miss Sharon Phillips (0.4) 

Blwyddyn 3/ Year 3 

Mrs Ceirios Williams 

Blwyddyn 4 / Year 4  

Mrs Amy Bergiers / Ms Amanda Evans   

Blwyddyn 5 / Year 5 

Miss Anwen Evans 

Blwyddyn 6 / Year 6  

Mr Rhydian Evans

Dosbarth Iaith a Lleferydd y Babanod/
Infant Speech and Language Unit 

 

Mrs Delyn Heath

 

Dosbarth Iaith a Lleferydd yr Iau/
Juinior Speech and Language Unit 

 

Mrs Lilian Davies

 

Athrawes Gynnal /Support Teacher 

Ms Amanda Evans 

Cynorthwywyr Dysgu Lefel Uwch  a Chynorthwywyr Dosbarth

Higher Level Teaching Assisstants  and Classroom Assistants 

Mrs Neryff Jones Mrs Melanie Davies
Mrs Catherine Scourfield   Miss Joanne Davies  
Mrs Thelma Davies  Mrs Kim Jones
Mrs Catherine Lewis  Mrs Heulwen Lloyd  
Mrs Tracy Freeman     
Mrs Melanie Brotherwood Scourfield      
   
Swyddog Gweinyddol /
Administrative Assistant  
Mrs Marie Solloway  
Cymorth TGCH / IT Support   Mrs Orion Brice  
Gofalwr / Caretaker   Mr Martyn Griffiths  
Cogyddes / Cook   Mrs Eleanor Roberts  
Lunchtime Supervisor Mrs Eirios Thomas