Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

Oriau Ysgol

Bore

Clock 8.55

Meithrin  Tymor Cyntaf - Dim mewn
Ail Dymor 8.55 - 12.20

Trydydd Tymor 8.55 - 11.45

Derbyn, Bl. 1 a 2 8.55 - 11.45

Bl. 3 - 6 8.55 - 12.00

 
Clock 12.00

 

Prynhawn  

Clock 1.00

Meithrin  Tymor Cyntaf  - 1.00 - 3.20
Ail Dymor - Dim mewn

Trydydd Tymor - 1.00 - 3.20

Derbyn, Bl. 1 a 2 1.00 - 3.20

Bl. 3 - 6 1.00 - 3.30 

Clock 3.30

 

Goruchwylir y plant ar dir yr ysgol 15 munud cyn i'r ysgol ddechrau. Ni ddylai unrhyw blentyn fod yn yr ysgol tan 8.40 y bore. Nid yw’r plant yn gyfrifoldeb i’r ysgol cyn 8.40 y bore.